ABR verzekering

De verzekering 'Alle Bouwplaats Risico’s' of ABR-verzekering strekt er in de eerste plaats toe de schade aan het bouwwerk te dekken tijdens de constructiefase maar verzekert ook schade aan derden.

Deze polis kan opgesplitst worden in 2 afdelingen:

  Afdeling 1

waarborgt elke plotse en niet te voorziene beschadiging aan het gebouw in oprichting tijdens de bouwperiode. Hieronder verstaan we de schade die veroorzaakt wordt door:

  • brand of ontploffing
  • een geval van overmacht (storm, hagel, bliksem, regen, orkaan)
  • diefstal op de werf (pv van de politie noodzakelijk)
  • ongevallen die tijdens de bouw kunnen voorvallen

Voor schade die valt onder de waarborg van afdeling 1 gaat men in principe niet zoeken naar de aansprakelijke partij. Dit zorgt ervoor dat de schade doorgaans snel wordt vergoed en dat de werken dan ook spoedig kunnen worden verder gezet.

  Afdeling 2

waarborgt de aansprakelijkheid aan derden ten gevolge van de uitvoering van de werken op basis van de artikels 1382-1386 van het Burgerlijk Wetboek. Talrijke opties (faulty-party, dekking bestaand goed, burenhinder, enz.) worden aangeboden. De werkelijke dekking wordt dus bepaald door de bijzondere voorwaarden die sterk kunnen verschillen in functie van de gekozen opties.

Als gespecialiseerd verzekeringsmakelaar zorgen wij voor verzekeringen die de meest uitgebreide waarborgen bieden tegen de beste prijs !