Beroepsaansprakelijkheid architecten en raadgevende ingenieurs

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor architecten en voor raadgevende ingenieurs is het ten sterkste aanbevolen ze af te sluiten. Deze verzekering dekt de geldelijke gevolgen van hun burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden, voortvloeiend uit een geoorloofde uitoefening van de verzekerde activiteiten.

De burgerlijke aansprakelijkheid omvat:

  Beroepsaansprakelijkheid

Contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid in de zin van art. 1792 en 2270 B.W. die het gevolg is van een fout begaan tijdens de uitvoering van de beroepsactiviteit.

  Aansprakelijkheid uitbating

Buitencontractuele aansprakelijkheid voor schade aan derden tijdens de uitvoering van de beroepsactiviteit maar die niet het gevolg is van een professionele fout (ongeluk).

Geprivilegieerde partner

CEA BELGIUM is een geprivilegieerde partner van de verschillende verzekeringsmaatschappijen die gespecialiseerd zijn in dit domein. Dit laat ons toe om u de beste voorwaarden aan te bieden voor waarborgen die aangepast zijn aan uw noden.

Wij kunnen op verzoek een volledige marktstudie uitvoeren waarbij wij u een overzicht zullen geven van premies, verzekerde kapitalen, vrijstellingen en andere gegevens die u toelaten om met volledige kennis van zaken een beslissing te nemen omtrent uw nieuwe beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.