De verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering

Sinds haar publicatie op 9 juni 2017 in het Belgisch Staatsblad verplicht de Wet Peeters aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouw om zich te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Uiteraard was dit eerder al het geval voor de architecten. Met deze nieuwe wet wordt deze verzekeringsplicht nu uitgebreid naar de andere bouwactoren maar dan enkel voor wat betreft residentiële projecten waarvoor een definitieve stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd na 1 juli 2018.

Het toepassingsgebied

  • De door de wet geviseerde construcies zijn woningen waaronder moet worden verstaan gebouwen die voor meer dan 50 % van de oppervlakte zijn bestemd voor bewoning. Ziekenhuizen, studentenhuisvesting, enz. zijn dus vrijgesteld.
  • De verzekeringsplicht beperkt zich tot de tienjarige aansprakelijkheid krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek.
  • De waarborg voor de materiële en immateriële schade moet minstens € 500.000 bedragen maar kan beperkt worden tot de wederopbouwwaarde indien deze laatste minder bedraagt dan € 500.000.
  • Esthetische schade, zuiver immateriële schade en materiële schade onder € 2.500 moet niet worden gedekt door de verzekering.

 

De rol van de architect in de naleving van de verzekeringsplicht

De architect is verplicht om na te gaan of alle verzekeringsattesten aanwezig zijn alvorens de werken worden aangevat. Deze attesten moeten worden overhandigd door de aannemers en de andere dienstverleners aan de bouwheer en de architect die het desnoods moet opeisen. De wet voorziet ook in een controle door de RSZ, de kredietverstrekker wanneer het onroerend werk gefinancierd wordt door middel van een kredietovereenkomst en de notarissen in geval van een latere verkoop van de woning.

 

Abonnementsformule of globale polis?

De wetgever gaat er van uit dat elke partij zich afzonderlijk gaat verzekeren maar heeft ook in de mogelijkheid voorzien om een globale af te sluiten. Deze globale polis zal dan de tienjarige aansprakelijkheid dekken van alle actoren van een specifiek bouwproject.