Voltooiingswaarborg Wet Breyne

Het doel van de Wet Breyne is de bescherming van de koper, niet alleen door hem o.m. beter te informeren bij het afsluiten van de overeenkomst maar vooral door aan de verkoper de verplichting op te leggen een zekerheid of waarborg te verstrekken die de koper beschermt tegen een eventueel faillissement en ervoor moet zorgen dat het gebouw conform de overeenkomst wordt geleverd. Het stellen van deze waarborg is dus een wettelijke verplichting. Wanneer deze waarborg niet werd gesteld kan de koper de overeenkomst laten nietig verklaren.

Deze voltooiingswaarborg wordt gebruikelijk verstrekt door een kredietinstelling of een hypotheekonderneming. Thans bestaat ook de mogelijkheid om de waarborg te laten verstrekken door een verzekeringsonderneming.

Talrijke voordelen

  • Risicospreiding en de keuze voor een betrouwbare partner: in de huidige economische context waarin de banken zich terugplooien op hun hoofdactiviteiten biedt de verzekeraar zich aan als een betrouwbare en stevige verlener van deze borgstelling.
     
  • Geen directe impact op de kredietlijn: de verzekeraar stelt de waarborg tegen betaling van een verzekeringspremie. Het betreft dus geen lening zoals dat het geval is wanneer de waarborg verstrekt wordt door een kredietinstelling of hypotheekonderneming. Hierdoor komt er ruimte vrij op de kredietlijn om te gebruiken voor investeringen.
     
  • Een concurrentieel tarief: het feit dat specialisten een doorgedreven risicoanalyse uitvoeren laat toe een bijzonder concurrentieel tarief aan te bieden.
     
  • Een snelle beslissing: aangezien het beslissingsproces anders is, zal de borgstelling en tarifering sneller gebeuren dan in de klassieke banksector.