BA-verzekering als architect of studiebureau? Een kwestie van maatwerk.

Voor een architect of studiebureau is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, ook wel BA-verzekering, verplicht. Deze beschermt je tegen financiële gevolgen van de burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan derden, ontstaan door fouten in het ontwerp of tijdens de controle op de werken. Hoe je je verzekering invult, hangt af van verschillende factoren. Bij CEA BELGIUM ben je gerust.

Architect
White Circles Header
 • Keuze uit abonnementspolis of polis enige werf
 • Een vast aanspreekpunt voor al je verzekeringsvragen
 • Advies op maat van jouw noden en te verzekeren project(en)

01.

Twee verzekeringsformules mogelijk.

Via CEA BELGIUM sluit je als architect, studiebureau of andere ontwerper de beroepsaansprakelijkheidsverzekering af die volledig aansluit op jouw situatie.

Green Icon

DE ABONNEMENTSPOLIS

De abonnementspolis is geschikt voor al jouw projecten. Je betaalt jaarlijks een voorschot. Heb je jouw jaaraangifte ingediend? Dan wordt een verrekening gemaakt.

Green Icon

POLIS ENIGE WERF

Richt je een maatschap op? Zijn er bijzondere risico’s verbonden aan het project? Vereist het contract met de opdrachtgever een specifieke verzekeringsdekking? Dan is de polis enige werf de geschikte verzekeringsoplossing.

02.

Één aanspreekpunt, ongeacht je vraag

Jouw vaste contactpersoon, eveneens jurist, staat altijd voor je klaar. Of je nu te maken krijgt met schade, een vraag hebt over jouw verzekeringsaangifte of een specifiek verzekeringsattest, of advies wenst rond contracten.

03.

Verzekerd van advies op maat

We starten altijd met een grondige risicoanalyse en marktstudie. Als partnermakelaar onderhandelen we met verschillende verzekeraars gespecialiseerd in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van architecten en studiebureaus. We vergelijken hen onder meer volgens onderstaande parameters:

ONZE PARAMETERS

 • Minimumpremie
  (de verschuldigde premie, ongeacht de aangegeven erelonen of uitgevoerde waarde der werken)
 • Gewaarborgd kapitaal
 • Vrijstelling
 • Premievoet
 • Eventuele korting op BA-verzekering
  (als de bouwheer een ABR-verzekering heeft, is een korting op jouw BA-verzekering mogelijk)
p

Geniet korting op jouw BA-verzekering

Sluit je bouwheer een ABR-verzekering of decenale verzekering af bij CEA BELGIUM? Dan ontvang je als architect of studiebureau korting op jouw BA-verzekering. Dit omdat je als ontwerper al deels verzekerd bent via de verzekering van de bouwheer.

Green Corner

Ook advies bij projecten in het buitenland

CEA BELGIUM is onderdeel van de internationale CEA-groep. Met onze internationale aanwezigheid en connecties met buitenlandse (her)verzekeraars staan we jou ook in het buitenland bij.

Green Corner

Advies rond verzekeringsvoorschriften en schadegevallen

De laatste jaren is wetgeving flink veranderd. Daarmee zijn ook polissen gewijzigd. Onze juridische experten adviseren je ook rond schadegevallen en verzorgen het nazicht van contracten op het gebied van verzekering en aansprakelijkheid.

Offerte op

jouw maat ?

Anne Sophie

Anne-Sophie gidst je graag verder:

Anne-Sophie Weemans
Key Account Manager – Juriste
+ 32 2 761 94 08

Klant Aan Het Woord

Pascale Truyens
YOUSTONE

“CEA Belgium heeft mij uitstekend geholpen met hun kennis en persoonlijke service, ze denken mee met mij als klant. Ze zijn er niet alleen met woorden, maar ook met daden.”

 

Omgekeerde L Groen

VEELGESTELDE VRAGEN

Ik heb als architect louter een regularisatie uitgevoerd, dien ik hiervoor een attest BA-10 op te vragen ?

Indien jouw opdracht beperkt gebleven is tot de opmaak van een dossier voor een louter administratieve regularisatie, val je als architect niet onder de verzekeringsplicht Wet Peeters Borsus

Wat is de uiterste datum voor indiening van mijn aangifte ?

Dit verschilt van verzekeraar tot verzekeraar:
AR-CO: 31 januari, EUROMAF: 31 maart, HDI: 31 januari, PROTECT: 28 februari

Zijn de medewerkers mee verzekerd onder de polis BA Beroepsaansprakelijkheid van het kantoor ?

Ja, voor zover zij werken in naam en voor rekening van het kantoor. Voor eigen projecten dienen zij een eigen verzekering te voorzien.

Is de invordering van erelonen ook inbegrepen in de dekking van mijn polis beroepsaansprakelijkheid?

Neen, hiervoor kan je aanvullend een polis rechtsbijstand onderschrijven.

Ben ik standaard verzekerd voor bouwprojecten buiten België?

Neen, voor een project in het buitenland dient in de meeste gevallen een uitbreiding van het territoriale toepassingsgebied van de polis te worden voorzien of een aparte polis worden onderschreven.

Wat is een schadestatistiek?

De schadestatistiek is de S/P, schadelast (effectief uitbetaalde bedragen en door de verzekeraar aangelegde provisies) tov opgebouwd premievolume.

Wat betekent dit als de vrijstelling van toepassing is op de verdedigingskosten?

Het betekent dat de verzekeraar ook rekening houdt met de erelonen van advocaten en experten voor de berekening van de vrijstelling.

Waarom richt de expert aangesteld door de verzekeraar zijn factuur tot mij als ontwerper ?

Omdat je de BTW kan recupereren. Je betaalt vervolgens het bedrag van de BTW en de verzekeraar betaalt het saldo.

Hoe worden de premies berekend (voorlopige, definitieve, minimumpremie)?

De premies worden berekend aan de hand van een promille op de waarde van de werken, of een percentage op de ontvangen honoraria, afhankelijk van het type opdracht dat aan de verzekeraar is aangeven.

Voor de abonnementspolis: bij het begin van het verzekeringsjaar wordt een premie betaald (voorlopige premie) waarna de definitieve premie wordt berekend voor het afgelopen verzekeringsjaar op basis van de jaaraangifte. De voorlopige premie van het afgelopen jaar wordt in mindering gebracht van de definitieve premie.

Voor de enige werfpolis: er wordt een premie betaald bij de onderschrijving, vervolgens wordt een definitieve premie betaald op het einde van de werf, gebaseerd op de totale eindwaarde van het project. In functie van de omvang van het project en dus de premie kunnen er betalingsschijven worden overeengekomen,

De premie zal nooit lager zijn dan de minimumpremie die in de bijzondere voorwaarden is vastgesteld.

 

Hoe dek je je in tegen bouwfouten als architect?

Het aantal schadegevallen in de bouw neemt jaarlijks toe. Waar moet je als architect op letten? Een gesprek met architect Vincent Van Den Broecke, Metier Experten. NEWSVincent Van Den Broecke, Metier Experten"Probeer als architect altijd...

Lees meer