13 maart 2024

De architect fungeert soms ook als bouwheer. Drie tips hoe architecten hun persoonlijke bouwproject best verzekeren met een aangepaste BA Beroep.

White Circles Blog
Anne Sophie

GESCHREVEN DOOR

Anne-Sophie Weemans,
Key Account Manager – Juriste CEA Belgium

Vaak wordt de eigen woning van een architect als een klassiek project aangegeven bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wat bij schade helaas  zeer nadelige gevolgen kan hebben. ​

Als architect is het een creatieve uitdaging om naast opdrachten voor klanten ook je eigen woning of kantoor te kunnen ontwerpen en in te staan voor de werfopvolging hiervan.

Vaak wordt deze eigen woning als een klassiek project aangegeven bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wat bij schade helaas  zeer nadelige gevolgen kan hebben. Nu dit toch wel een veelvoorkomende situatie is en we hierover in de praktijk veel vragen krijgen, vinden we het belangrijk om architecten hierover correct te informeren en te adviseren.

Tip 1: De polissen BA Beroep zijn polissen die de aansprakelijkheid dekken ten aanzien van derde partijen

In de algemene polisvoorwaarden worden « derden » omschreven als iedere andere natuurlijke of rechtspersoon dan de verzekerden of de verzekeringsnemer. En daar zit nu net het probleem als je zowel de hoedanigheid hebt van architect en bouwheer. Dan word je dus niet beschouwd als een derde en ben je ook nooit verzekerd voor de eigen schade. Daarom is het belangrijk om dit tijdig (zeker voor de opstart van de werf) met jouw makelaar op te nemen om hiervoor een afwijkende clausule in de polis (abonnement of enige werf) te kunnen voorzien. In deze clausule kan je dan voor het project in kwestie uitzonderlijk worden opgenomen als een derde om zo ook de eigen schade te verzekeren. Het is niet uitgesloten dat de verzekeraar dit koppelt aan een hogere vrijstelling en/of de onderschrijving van een polis ABR. De verzekeraar zal uiteraard ook de nodige garanties vragen van afdoende werfcontrole.

Tip 2: Het is natuurlijk ook logisch dat je jezelf geen ereloon aanrekent voor jouw eigen bouwproject​

Architecten met een polis waarin een premievoet op ereloon is voorzien, vergeten  dan vaak om dit project daadwerkelijk op te nemen in de jaaraangifte en dan zou het project helemaal niet verzekerd zijn bij schade, zelfs niet de schade aan derden. Hierbij denken we bv. aan buren of kopers achteraf. Ook dit dient te worden besproken met jouw makelaar. De oplossing kan bestaan in een eenmalige premievoet op de bouwkost van het project of het in rekening brengen van een nader te bepalen fictief ereloon. Zo kan ook voor dit punt worden gezorgd voor een sluitende verzekeringsdekking.

Tip 3: Attesten BA-10

 

Vergeet voor je eigen woning zeker ook niet te zorgen voor het eigen attest BA-10 (via het digitale klantenluik van jouw verzekeraar of op te vragen via jouw makelaar) en de attesten BA-10 op te vragen bij de verzekeringsplichtige bouwpartners voor de verzekering van de 10-jarige aansprakelijkheid. Voor een louter kantoorgebouw is dit uiteraard niet van toepassing

Droom van jouw eigen bouwprojecten, met de geruststelling dat onze juridische experten van CEA Belgium jou ontzorgen door de passende BA Beroepsverzekering aan te bieden. Building confidence!

 

 

 

SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF!

Op de hoogte blijven?

BUILDING
CONFIDENCE

Anne Sophie

Anne-Sophie gidst je graag verder:

Anne-Sophie Weemans – Key account Manager – Juriste CEA BELGIUM
+ 32 761 94 08