30 november 2023

Hoe kies ik als architect of studiebureau mijn verzekeraar voor mijn beroepsaansprakelijkheid en betaal ik niet te veel premie?

White Circles Blog
Anne Sophie

GESCHREVEN DOOR

Anne-Sophie Weemans,
Key Account Manager – Juriste CEA Belgium

Er zijn slechts een beperkt aantal verzekeraars die de BA Beroepsaansprakelijkheid aanbieden: AR-CO,  EUROMAF, HDI en  PROTECT. CEA BELGIUM werkt als onafhankelijk makelaar met allemaal samen en adviseert je tot de juiste keuze.

Er zijn slechts een beperkt aantal verzekeraars die de BA Beroepsaansprakelijkheid aanbieden: AR-CO,  EUROMAF, HDI en PROTECT. CEA BELGIUM werkt als onafhankelijk makelaar met allemaal samen en heeft de kennis en knowhow om jullie te begeleiden om de juiste verzekeraar te kiezen. Want elke verzekeraar heeft zijn eigen benadering, gevoeligheden, algemene voorwaarden en aangiftesysteem.

CONCREET

 • Hoogte van de minimumpremie, dit is de premie die jaarlijks verschuldigd is. Sommige verzekeraars zetten die laag, andere verzekeraars zetten die op 85 tot 95% van de geraamde premie. Wat is aanvaardbaar zodat jullie niet te veel betalen?
 • Kiezen voor een premievoet op bouwkost (de uitgevoerde waarde der werken) of op ereloon ? Wat is het meest aangewezen voor uw concrete situatie?
 • Wet Peeters benadering (10- jarige aansprakelijkheid van residentiële projecten), sommige verzekeraars hebben een aparte afdeling en/of aparte premievoet ingelast of maken de verzekeringsdekking afhankelijk van de aanvraag van een verzekeringsattest. Welke verzekeraar biedt wat aan?
 • Welke verzekeraar vraagt extra kosten bovenop de wettelijke taksen van 9,25% ?
 • Welke kortingen geven ze? Bv. voor polis ABR
 • Welke verzekeraar heeft naast een schadedienst ook een service (al dan niet betalend) voor algemeen juridisch advies?
 • Verschillen in gronden van verval van verzekeringsdekking in de Algemene Voorwaarden. Als een verval van dekking wordt ingeroepen, zijn de belangen van verzekeraar en verzekerde niet altijd gelijklopend. Wij verdedigen jullie standpunt;
 • Wat als ik zowel architect als bouwheer ben? Hypothese: Ik ben architect van mijn eigen woning. De polis beroepsaansprakelijkheid dekt de schade aan derden. Je bent geen “derde” in deze situatie en dus onderzoeken wij of jouw eigen materiële schade gedekt zal kunnen worden en onder welke voorwaarden.

CEA BELGIUM verdedigt als makelaar uw belangen.

 

 

 

 

 

    Wist je dat CEA BELGIUM? 

  • Een jaarlijks premievolume van 7.000.000€ in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van ontwerpers heeft
  • Én meer dan 1500 architecten en studiebureaus als klant (éénmanszaken, KMO’s en grootste bureaus)
  • Al meer dan 16 jaar actief in België
  • Deel is van een internationale groep, hoofdzetel in Parijs : actief in 3 landen met een 150-tal collega’s

Een andere vraag die je jou stelt als architect of studiebureau : betaal ik niet te veel premie?

De hoogte van de premie hangt af van verschillende factoren:

 

 • Gewaarborgde kapitalen, aangepast aan activiteit van het kantoor en het type projecten. Naast de basiskapitalen kan je de waarborg voor materiële en immateriële schade aanpassen voor een welbepaald project en daaraan is een specifieke premie gekoppeld;
 • Vrijstelling : variabel of forfaitair ? indexatie ?, van toepassing op verdedigingskosten (advocaten en experten bij schade) ? Het bedrag van de vrijstelling heeft een invloed op de premievoet
 • Schadestatistiek: verhouding S/P = schadelast tegenover opgebouwd premievolume bepaalt of je een goede of slechte schadestatistiek hebt. Schadelast is wat er effectief wordt uitbetaald in schade of in reserve wordt geplaatst voor bepaald schadedossier.  Uit de schadestatistiek blijkt ook de recurrentie. Wij analyseren en bespreken dit jaarlijks met de verzekeraar en bekijken de effectieve stand van zaken van de respectievelijke schadedossiers.

 

 

 

Onze aanpak bij CEA BELGIUM

 • Risicoanalyse en offerteaanvraag op maat van uw kantoor en activiteit;
 • Vrijblijvende marktstudie ( Zijn de huidige voorwaarden concurrentieel ?
 • Kritische beoordeling van de schadestatistiek : verhouding S/P
 • Zonder meerkosten voor de klant! Commissie van de makelaar is inbegrepen in de premie die je betaald en die wij onderhandelen voor zo laag mogelijk. Dus een win-win situatie voor u.
 • Parameters (gewaarborgde kapitalen, vrijstelling, premievoet, minimumpremie en kortingen) worden verwerkt in een vergelijkende tabel en we maken een premiesimulatie
 • Vervolgens overleg met de klant om een weloverwogen keuze te maken. Uitgangspunt is altijd het bestendigen van de relatie met de bestaande verzekeraar! Maar als er een beter voorstel is, begeleiden we je in de overstap.

Waarom CEA Belgium?

 • Uw dossierbeheerder is altijd een jurist die uw uniek aanspreekpunt We volgen het op van A tot Z.
 • Nederlandstalige en Franstalige dossierbeheerders;
 • Voor abonnementspolissen, ook voor uw enige werfpolissen en de projecten in het buitenland;
 • Bevoorrechte partnermakelaar;
 • Exclusieve specialisatie in bouwverzekeringen. Ook ABR, globale polis voor de decenale, maar ook voltooiingswaarborg Wet Breyne;
 • Voordeel dat onze dossierbeheerders juristen zijn:
  • Laatste 4 jaar veel gewijzigd in de wetgeving en de polissen werden daaraan aangepast;
  • Proactief begeleiden bij de opmaak van de architectuurovereenkomstenb.t. het luik aansprakelijkheid en verzekering;
  • Meer en grotere claims worden ingesteld door de bouwheren. CEA BELGIUM verleent eerstelijns bijstand bij (potentiële) schade op de werf wanneer uw aansprakelijkheid mogelijks in het gedrang zou komen.

 

 

SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF!

Op de hoogte blijven?

BUILDING
CONFIDENCE

Anne Sophie

Anne-Sophie gidst je graag verder:

Anne-Sophie Weemans – Key Account Manager – Juriste CEA Belgium
+ 32 761 94 08