16 mei 2023

WAT MET JE VERZEKERINGEN ALS JE KANTOOR STOPT, SPLITST OF SAMENSMELT? 

White Circles Blog
Anne Sophie

GESCHREVEN DOOR

Anne-Sophie Weemans,
Key Account Manager – Juriste CEA Belgium

Als architect loopt jouw 10-jarige aansprakelijkheid voor de projecten, ook als je stopt met je activiteit, splitst of samengaat met een ander kantoor. Je zorgt dus maar beter dat je correct verzekerd bent en blijft. 

Zolang je aansprakelijk bent voor een werf, wil je uiteraard verzekerd zijn. Maar wat als je kantoor stopt, splitst of juist samengaat met een ander kantoor wanneer de aansprakelijkheid nog loopt? Zonder verzekeringsdekking loop je een serieus risico. Dat vraagt om een oplossing op maat.  

Aansprakelijk? Blijf verzekerd! 

Als architect ben je tien jaar aansprakelijk voor problemen met waterdichtheid, stabiliteit en stevigheid van het gebouw, én voor lichte verborgen gebreken als je de aansprakelijkheid voor deze laatste niet contractueel hebt beperkt in de tijd. Je hebt er dan ook belang bij dat de duurtijd van de verzekeringsdekking samenvalt met die van jouw aansprakelijkheid. 

 

 

Enkel voor abonnementspolis wanneer er geen posterioriteitsregeling is 

Als je project verzekerd is in een polis enige werf, is de 10-jarige aansprakelijkheid automatisch verzekerd. Dat geldt ook voor de residentiële projecten die onder het toepassingsgebied vallen van de Wet Peeters-Borsus. Dit artikel spitst zich bijgevolg toe op de projecten aangegeven in de abonnementspolis waarvoor er nog geen posterioriteitsregeling is. 

Als je kantoor splitst, stopt of fuseert voor de aansprakelijkheid eindigt, dan zijn er verschillende opties om de verzekeringsdekking te garanderen. Dit zijn de voornaamste scenario’s: 

 

Scenario 1: splitsing 

Een splitsing kan twee vormen aannemen. Bij de ‘gewone’ splitsing wordt de vennootschap opgeheven en opgedeeld in twee nieuwe (of bestaande) vennootschappen. Bij de ‘partiële’ splitsing blijft de vennootschap wél bestaan, maar een deel van het actief en het passief wordt overgeheveld naar een nieuwe (of bestaande) vennootschap. 

Bij de ‘gewone’ splitsing moet er voor de opgeheven vennootschap beslist worden wat er gebeurt met het verleden, de zogenaamde anterioriteit.  Er zijn twee opties: je neemt het verleden op in de nieuwe beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de nieuwe vennootschap(pen) of je betaalt in één keer voor het verleden (posterioriteit afkopen). 

De berekening van de afkoop van de posterioriteit van jouw abonnementspolis wordt geregeld in de algemene polisvoorwaarden. Vaak is dat X aantal keer de gemiddelde premie van X aantal voorgaande verzekeringsjaren (afhankelijk van verzekeraar tot verzekeraar). Je betaalt dan in één keer voor de jaren die nog volgen en je bent gerust. Er zal enkel nog een vrijstelling te betalen zijn bij schade. 

Maar het kan dus ook anders. (Minstens) één van de voormalige vennoten kan opteren om de bestaande polis over te nemen met de nieuwe vennootschap. Dat kan positieve en negatieve gevolgen hebben. Enerzijds geniet je van het reeds opgebouwde premievolume en anderzijds kan een nieuw en zwaar schadedossier met betrekking tot een project van de opgeheven vennootschap dan jouw premievoet ongunstig beïnvloeden. 

Bij een partiële splitsing blijft de vennootschap bestaan en is er dus geen probleem inzake posterioriteit, al kan het soms toch opportuun zijn om met een nieuwe lei te beginnen en de posterioriteit af te kopen. Over de financiering van de posterioriteit kan je dan afspraken maken met jouw voormalige venno(o)t(en). 

Naast het verleden moeten er ook afspraken gemaakt worden over de lopende projecten. Aan het contract met de bouwheer moet er een addendum worden gehecht waarin bepaald wordt wie het project overneemt. Ook moet hierin de aansprakelijkheid van de betrokken partijen worden afgelijnd zodat het voor hen duidelijk is hoe zij het project in de toekomst moeten aangeven in hun jaaraangifte. Het kan bijvoorbeeld gaan om een volledige opdracht of om een gedeeltelijke opdracht, beperkttot de controle op de werken. Je maakt best een goede plaatsbeschrijving van de werf, inclusief foto’s. 

 

Scenario 2: fusie of overname 

Smelt je samen met een ander kantoor of overweeg je een overname? Informeer je dan goed over de schadestatistiek (verhouding tussen premie en schadelast van elke polis) van de nieuwe partner en aarzel niet om bij twijfel meer informatie te vragen over de schadedossiers. Neem dus nooit zonder meer de anterioriteit over van een andere partij in jouw verzekeringspolis want dat kan tot onaangename verrassingen leiden, en de schadestatistiek van jouw polis op termijn negatief beïnvloeden. Dan verhoogt misschien jouw premie. In extreme gevallen vind je gewoon geen verzekeraar meer die met jou in zee wil gaan en dien je je te wenden tot het tariferingsbureau. 

Wil je echt zeker zijn bij een fusie? Spreek dan af dat elke partij het verleden afkoopt. Dat is duur, maar dan ben je wel zeker dat je nieuwe vennootschap met een schone lei start. In het geval van een overname, kan je overeenkomen dat de overlater de posterioriteit van zijn/haar polis afkoopt. 

 

Scenario 3: stopzetting 

Stop je volledig met de activiteit van jouw architectenkantoor? Dan kan je niet anders dan de posterioriteit van jouw abonnementspolis volledig afkopen. Dat bedrag kan op het einde van je carrière hoog oplopen als de premie in de jaren voor de stopzetting hoog was. Je kan hierop best anticiperen en de stopzetting enkele jaren op voorhand bespreken met je verzekeringsmakelaar. Die kan een simulatie laten maken van het uiteindelijke bedrag, dat je dan over enkele jaren kan spreiden met voorschotten. Bij de berekening wordt uiteraard ook rekening gehouden met de attesten BA10 voor de residentiële projecten en de hiervoor reeds betaalde premie. 

 

Beperkte of uitgebreide posterioriteitspremie 

Wettelijk ben je verplicht om je na je stopzetting slechts drie jaar te laten verzekeren. Maar de aansprakelijkheid stopt uiteraard niet. Een posterioriteitspolis van slechts drie jaar vormt ook een groot risico, want je blijft wel aansprakelijk voor de resterende zeven jaar. Zonder verzekeringsdekking zal je zelf instaan voor de schadebedragen en de verdedigingskosten. 

Elke situatie is maatwerk. Laat je goed bijstaan door jouw makelaar. Die is het best geplaatst om je te infomeren over de verschillende opties voor jouw concrete situatie. 

Contacteer ons en wij zorgen voor een polis op maat. 

 

SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF!

Op de hoogte blijven?

BUILDING
CONFIDENCE

Anne Sophie

Anne-Sophie gidst je graag verder:

Anne-Sophie Weemans – Key Account Manager – Juriste
+ 32 761 94 08