20 april 2023

Wanneer is de wet breyne (niet) van toepassing?

White Circles Blog
Nathalie

GESCHREVEN DOOR

Nathalie Nolf,
Business Development Manager CEA Belgium

Als bouwpromotor en aannemer val je meestal onder de Wet Breyne. Hier lees je wanneer de Wet Breyne van toepassing is en wanneer niet.  

Sluit je als aannemer of bouwpromotor een contract af om een woning te (laten) bouwen, verbouwen of uit te breiden? Dan val je in veel gevallen onder de Wet Breyne. Met nadruk op ‘in veel gevallen’, want er gelden natuurlijk uitzonderingen. Wanneer is de Wet Breyne van toepassing? En waar moet je rekening mee houden? Deze blogpost geeft je een helder overzicht.

Welke rol speelt CEA Belgium in de vastgoedsector?

In deze blogpost
– De Wet Breyne in een notendop
– Wanneer is de Wet Breyne (niet) van toepassing?
– Het verschil voor erkende en niet-erkende aannemers
– Financieringskansen van de Wet Breyne

Wat is de Wet Breyne?

De Wet Breyne beschermt kopers of opdrachtgevers van een woning die wordt gebouwd, verbouwd of uitgebreid. De bescherming werkt op twee manieren.  

  1. De kopers of opdrachtgevers worden volledig en juist geïnformeerd bij het afsluiten van een overeenkomst. Denk aan inzicht in de totaalprijs van het project en de betalingsvoorwaarden.

  2. De kopers of opdrachtgevers zijn beschermd tegen een eventueel faillissement van de aannemer of bouwpromotor. Dankzij de zogeheten voltooiingswaarborg staat de bank of verzekeraar borg voor de oplevering van de woning.

Wanneer is de Wet Breyne van toepassing?

Twee situaties

Je valt als aannemer of bouwpromotor onder het toepassingsgebied van de Wet Breyne indien je …

  • Een woning bouwt (woning op plan of sleutel-op-de-deurcontract).
  • Een woning in aanbouw of verbouw verkoopt. Bij een verbouwing geldt wel dat de werken evenveel kosten als minimaal 80% van de verkoopprijs (minimaal 18.600 euro).

Twee voorwaarden

De Wet Breyne is alleen van toepassing in bovenstaande situaties als de koper of opdrachtgever …

  • Één of meer betalingen doet voordat de werken volledig klaar zijn.
  • In de woning gaat wonen (hoofdverblijfplaats of tweede verblijf) óf gaat wonen en werken.

Wanneer is de Wet Breyne niet van toepassing?

De Wet Breyne is niet van toepassing indien je als aannemer of bouwpromotor

Een afgewerkte woning verkoopt.

  • Een onafgewerkte woning, die je ook niet gaat afwerken, verkoopt.
  • Een contract afsluit met gewestelijke huisvestings- en landmaatschappijen, gemeenten of intercommunale verenigingen.

Of wanneer de koper of opdrachtgever

  • Contracten afsluit met meerdere aannemers of bouwpromotoren.
  • Zijn/haar inkomsten haalt uit het direct doorverkopen van woningen die hij/zij bouwt of laat bouwen.  

Het verschil tussen erkende en niet-erkende aannemers

Voor erkende en niet-erkende aannemers zit de voltooiingswaarborg anders in elkaar. Wat zegt de wet precies?

5% versus 100%

Niet-erkende aannemers en bouwpromotoren zijn verplicht om de voltooiingswaarborg af te sluiten. Dit betekent dat zij 100% van de waarde van de woning moeten waarborgen tegen een faillissement.

Erkende aannemers hoeven de voltooiingswaarborg niet af te sluiten. Wel moeten zij 5% van de waarde van de woning in de Deposito- en Consignatiekas van de FOD Financiën storten.

 

Zie de Wet Breyne gerust ook als een commerciële troef: het geeft potentiële kopers extra zekerheid. Daarmee is het afsluiten van de Wet Breyne ook voor erkende aannemers interessant. Lees meer over de Wet Breyne.

 

Europese Commissie beslist: voltooiingswaarborg beperkt buitenlandse partijen (2023)

Begin 2023 oordeelde de Europese Commissie dat het verschil tussen een waarborg van 5% en 100% onevenredig is. De Commissie vindt dat de regeling de vrijheid van vestiging en dienstverlening van buitenlandse aannemers en bouwpromotoren beperkt, gezien zij automatisch een niet-erkende status krijgen.

De voltooiingswaarborg wordt doorgaans afgesloten bij een bank, maar wist je dat je deze ook voordeliger kan afsluiten bij een verzekeringsmakelaar zoals CEA BELGIUM? Lees hier meer.

 

 

Financieringskansen van de Wet Breyne

Bouwen onder de Wet Breyne is voor aannemers en bouwpromotoren meer dan een verplichting. Het is ook een opportuniteit. Het kan namelijk voordeliger zijn om een bouwproject gedeeltelijk te financieren met voorschotten van de koper of opdrachtgever, dan het volledige investeringsbedrag te moeten financieren tegen een hoge rente voor een voltooid bouwproject.  

Nagaan of de Wet Breyne voor jou aan de orde is? Onze juridisch experten helpen je graag verder.

 

 

SCHRIJF JE IN OP ONZE NIEUWSBRIEF!

Op de hoogte blijven?

BUILDING
CONFIDENCE

Nathalie

Nathalie gidst je graag verder:

Nathalie Nolf – Business development manager
+ 32 479 56 54 34